Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 08:20
kontakt
KUPIEC

Komunikaty

31/05/23 14:05 KUPIEC S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:44  brak uprawnień KUPIEC SA (6/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/05/23 16:42  brak uprawnień KUPIEC SA (5/2023) Raport roczny za 2022 rok obrotowy
14/02/23 05:31  brak uprawnień KUPIEC SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
16/01/23 08:38  brak uprawnień KUPIEC SA (2/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
02/01/23 11:30  brak uprawnień KUPIEC SA (1/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdań finansowych
28/12/22 17:48 KUPIEC S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/11/22 10:52  brak uprawnień KUPIEC SA (9/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
07/10/22 11:10 KUPIEC S.A.: Wypłata dywidendy
22/09/22 12:14 KUPIEC S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach Kupiec SA
12:10 KUPIEC S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach Kupiec SA
11:36 KUPIEC S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze i osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
16/08/22 13:17  brak uprawnień KUPIEC SA (8/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
28/06/22 18:37 KUPIEC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
18:16  brak uprawnień KUPIEC SA (7/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie