Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 20:44
kontakt
KUBOTA

Komunikaty

26/05/23 14:50 brak uprawnień KUBOTA SA (6/2023) Uzupełnienie raportu EBI nr 5/2023 ? ?Raport roczny za rok 2022?
25/05/23 23:05 brak uprawnień KUBOTA SA (5/2023) Raport roczny za rok 2022
11/05/23 21:40 brak uprawnień KUBOTA SA (4/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 roku
07/04/23 13:35 KUBOTA S.A.: Informacja o wartości nowych zamówień od znaczącego Kontrahenta przypadających na okres lipiec-wrzesień 2023 r.
17/02/23 13:59 KUBOTA S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2023
15/02/23 20:30 brak uprawnień KUBOTA SA (3/2023) Korekta raportu nr 2/2023 ? ?Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku?
14:31 KUBOTA S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
09/02/23 14:14 brak uprawnień KUBOTA SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
06/02/23 17:20 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KUBOTA S.A.
24/01/23 19:21 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KUBOTA S.A.
12/01/23 11:07 brak uprawnień KUBOTA SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
21/12/22 10:52 KUBOTA S.A.: Zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania akcji Spółki
16/12/22 17:50 brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - KUBOTA
21/11/22 15:16 brak uprawnień Kubota planuje dywersyfikację dostaw; stawia na e-commerce i szykuje ekologiczne produkty
11:02 brak uprawnień Kurs akcji Kubota spadł w debiucie na NewConnect o 23,08 proc.