Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.02, godz. 08:23
kontakt
KORBANK

Komunikaty

14/02/23 15:54  brak uprawnień KORBANK SA (3/2023) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2022 roku
03/02/23 10:56  brak uprawnień KORBANK SA (2/2023) Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego KORBANK S.A. za rok 2022
17/01/23 09:13  brak uprawnień KORBANK SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku Korbank Spółka Akcyjna
19/12/22 15:14 KORBANK S.A.: Zakup dwóch działek przemysłowych przez Korbank S.A. od Wrocławskiego Parku Technologicznego
10/11/22 14:38  brak uprawnień KORBANK SA (12/2022) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2022 roku
26/10/22 08:24 KORBANK S.A.: Pozwolenie na użytkowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego i DataCenter
31/08/22 10:06 KORBANK S.A.: Uruchomienie finansowania inwestycji w formie Pożyczki szerokopasmowej
12/08/22 15:38  brak uprawnień KORBANK SA (11/2022) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2022 roku
28/07/22 15:01 KORBANK S.A.: Zawarcie istotnej umowy o finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki szerokopasmowej
21/07/22 10:44 KORBANK S.A.: Zakończenie sporu między spółką zależną KORBANK Media Cyfrowe Sp. z o.o. a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
04/07/22 13:30  brak uprawnień KORBANK SA (10/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie jednego z członków i powołanie nowego członka
02/07/22 10:11 KORBANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 30.06.2022r.
30/06/22 19:34  brak uprawnień KORBANK SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 30.06.2022 r.
22/06/22 16:00  brak uprawnień KORBANK SA (8/2022) Powołanie na Prezesa Zarządu Spółki AVIOS Sp. z o.o.
15/06/22 16:30 KORBANK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo Centrum Badawczo-Rozwojowego KORBANK DATA CENTER