Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 20:44
kontakt
KORBANK

Komunikaty

15/07/24 15:50 brak uprawnień KORBANK SA (13/2024) Zmiany w Zarządzie Spółki AVIOS Sp. z o.o.
26/06/24 18:34 KORBANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 26.06.2024 r.
17:24 brak uprawnień KORBANK SA (12/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 26.06.2024 r.
29/05/24 20:37 brak uprawnień KORBANK SA (11/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
19:57 brak uprawnień KORBANK SA (10/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok 2023
15:29 brak uprawnień KORBANK SA (9/2024) Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok 2023
24/05/24 11:52 brak uprawnień KORBANK SA (8/2024) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2023
15/05/24 19:16 brak uprawnień KORBANK SA (7/2024) Raport kwartalny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2024 roku
24/04/24 12:45 brak uprawnień KORBANK SA (6/2024) Sprostowanie komunikatu Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KORBANK Spółka Akcyjna
23/04/24 17:30 brak uprawnień KORBANK SA (5/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KORBANK Spółka Akcyjna
22/04/24 19:05 brak uprawnień KORBANK SA (4/2024) Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect przez KORBANK S.A.
02/04/24 17:10 KORBANK S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - rezygnacja z pełnienia funkcji przez jednego z członków Rady Nadzorczej Korbank Spółka Akcyjna
14/03/24 13:30 brak uprawnień KORBANK SA (3/2024) Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego KORBANK S.A. za rok 2023
14/02/24 23:00 brak uprawnień KORBANK SA (2/2024) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2023 roku
25/01/24 17:24 KORBANK S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny