Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 18:58
kontakt
KOOL2PLAY

Komunikaty

12/04/24 14:12  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (12/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
04/04/24 20:27 KOOL2PLAY S.A.: Informacja o zawarciu Aneksu do umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
26/03/24 16:22  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (11/2024) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
22/03/24 18:06 KOOL2PLAY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kool2Play S.A. na dzień 18 kwietnia 2024 roku
17:57  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (10/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kool2Play S.A. na dzień 18 kwietnia 2024 roku
21/03/24 16:22  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (9/2024) Zakończenie subskrypcji akcji serii K
20/03/24 19:55  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (8/2024) Raport roczny za 2023 rok (jednostkowy i skonsolidowany)
27/02/24 21:33 KOOL2PLAY S.A.: Informacja o zawarciu umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
19/02/24 14:44 KOOL2PLAY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez Akcjonariuszy Spółki
12/02/24 19:01 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
08/02/24 16:33  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (7/2024) Uzupełnienie raportu nr 6/2024 ws. rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanych z tym zmian statutu Spółki
07:50  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (6/2024) Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanych z tym zmian statutu Spółki
07/02/24 18:48  brak uprawnień Kool2Play dokona odpisu aktualizacyjnego dot. gry "Uragun" na kwotę 4,9 mln zł
18:39 KOOL2PLAY S.A.: Informacja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego
29/01/24 15:41  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (5/2024) Zmiana adresu Spółki