Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 20:43
kontakt
KOMPUTRON

Komunikaty

22/07/24 10:05 KOMPUTRONIK S.A.: Odmowa rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej - podtrzymanie decyzji
28/06/24 21:48 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A.
21:46 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A.
27/05/24 11:42 KOMPUTRONIK S.A.: Wstępne, jednostkowe wyniki finansowe dotyczące roku obrachunkowego 2023/2024
04/04/24 11:11 KOMPUTRONIK S.A.: Odmowa rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej
14/02/24 17:07 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:59 KOMPUTRONIK S.A.: Decyzja kierunkowa dotycząca zawiązania podatkowej grupy kapitałowej
12/02/24 11:42 KOMPUTRONIK S.A.: Zmiana zawartej umowy faktoringowej
31/01/24 11:50 KOMPUTRONIK S.A.: Zawracie aneksów do porozumień restrukturyzacyjnych zawartych z bankami
26/01/24 12:31 KOMPUTRONIK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024/2025
15/12/23 20:21 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/10/23 12:58 KOMPUTRONIK S.A.: Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
30/10/23 12:37 KOMPUTRONIK S.A.: Porozumienie w zakresie kontynuowania współpracy w ramach umowy faktoringowej
03/10/23 10:13 KOMPUTRONIK S.A.: Wyrok WSA - uwzględnienie skargi Emitenta
27/09/23 16:11 KOMPUTRONIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A.