Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.02, godz. 08:07
kontakt
KOGENER

Komunikaty

21/03/23 06:47 KOGENERA: KOGENERA
06:42 KOGENERA: KOGENERA
03/03/23 06:50 KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
09/01/23 13:07 KOGENERA: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów
13:03 KOGENERA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych
22/11/22 08:06 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/22 17:26  brak uprawnień BM Pekao wydało rekomendację "trzymaj" dla Kogeneracji; cena docelowa 28 zł na akcję
03/11/22 17:17  brak uprawnień Kogeneracja szacuje zysk netto po trzech kw. na 78 mln zł
17:09 KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 r.
28/10/22 13:21 KOGENERA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
13:19 KOGENERA: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 28 października 2022 roku
13:17 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 października 2022 roku
25/10/22 14:58 KOGENERA: Zgłoszenie przez akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2022 r.
14:57 KOGENERA: Zgłoszenie przez akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. kandydata na Członka Rady Nadzorczej Emitenta
07/10/22 15:16 KOGENERA: Zmiana do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zwołanego na dzień 28 października 2022 r., wprowadzona na żądanie Akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A.