Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 07:38
kontakt
KLON

Komunikaty

01/09/23 11:50 KLON S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.
31/08/23 14:23 KLON S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.
30/08/23 09:23 KLON S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.
14/08/23 07:46  brak uprawnień KLON SA (13/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023r
28/07/23 13:36 KLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON S.A. w dniu 28 lipca 2023r.
13:27  brak uprawnień KLON SA (12/2023) Treść uchwał podjętych na ZWZ KLON S.A. w dniu 28.07.2023r.
25/07/23 16:32 KLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON S.A. w dniu 24 lipca 2023r.
16:18  brak uprawnień KLON SA (11/2023) Powołanie członka Rady Nadzorczej.
16:15  brak uprawnień KLON SA (10/2023) Treść uchwał podjętych na NWZ KLON S.A. w dniu 24.07.2022r.
30/06/23 10:46 KLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON S.A. w dniu 29 czerwca 2023r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach.
29/06/23 22:00  brak uprawnień KLON SA (9/2023) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przed przerwą.
21:57  brak uprawnień KLON SA (8/2023) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przed przerwą.
26/06/23 12:26 KLON S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 lipca 2023r. wraz projektami uchwał.
12:17  brak uprawnień KLON SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 lipca 2023r. wraz z projektami uchwał.
15/06/23 16:05  brak uprawnień KLON SA (6/2023) Śmierć Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Pana Krzysztofa Łopuszyńskiego.