Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.02, godz. 19:04
kontakt
KLEPSYDRA

Komunikaty

21/02/24 11:46  brak uprawnień Grupa Klepsydra ocenia, że może odnotować dwucyfrowy wzrost przychodów w '24
20/02/24 16:00 GRUPA KLEPSYDRA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Klepsydra S.A. w dniu 20 lutego 2024 roku
15:51  brak uprawnień GRUPA KLEPSYDRA SA (10/2024) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 lutego 2024 roku
14/02/24 17:03  brak uprawnień GRUPA KLEPSYDRA SA (9/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
02/02/24 11:01  brak uprawnień GRUPA KLEPSYDRA SA (8/2024) Zakończenie subskrypcji akcji serii H
31/01/24 09:38  brak uprawnień Grupa Klepsydra chce przejmować po 3-4 podmioty rocznie, ale w '24 może przejąć mniej spółek (wywiad)
25/01/24 15:40  brak uprawnień Grupa Klepsydra przejęła spółkę pogrzebową Sotor
15:21 GRUPA KLEPSYDRA S.A.: Przeniesienie na Emitenta własności udziałów Sotor Sp. z o.o. w związku ze spełnieniem warunku
24/01/24 14:57  brak uprawnień GRUPA KLEPSYDRA SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 lutego 2024 roku
GRUPA KLEPSYDRA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 lutego 2024 roku
14:32  brak uprawnień GRUPA KLEPSYDRA SA (6/2024) Otrzymanie od akcjonariuszy wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:15 GRUPA KLEPSYDRA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta w wyniku zawarcia porozumienia akcjonariuszy
14:03 GRUPA KLEPSYDRA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta w wyniku wygaśnięcia porozumienia akcjonariuszy
19/01/24 14:20  brak uprawnień GRUPA KLEPSYDRA SA (5/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14:17  brak uprawnień GRUPA KLEPSYDRA SA (4/2024) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPY KLEPSYDRA S.A. w dniu 19 stycznia 2024 roku