Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 21:41
kontakt
KINKASO

Komunikaty

27/04/23 18:11 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o kosztach nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wpłatach z nabytych portfeli wierzytelności w IV kwartale 2022/2023 r.
25/04/23 09:09 KREDYT INKASO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.
18/04/23 12:02 KREDYT INKASO S.A.: Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii M1 - uzupełnienie informacji
17/04/23 15:01 KREDYT INKASO S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii M1 na rynku regulowanym
12:56  brak uprawnień GPW: Komunikat - KREDYT INKASO
12:51  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii M1 spółki KREDYT INKASO S.A.
14/04/23 15:06 KREDYT INKASO S.A.: Podsumowanie emisji obligacji serii M1
13/04/23 18:53  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii M1 spółki KREDYT INKASO S.A.
17:48 KREDYT INKASO S.A.: Warunkowe dopuszczenie obligacji serii M1 do obrotu na rynku regulowanym
11/04/23 15:52 KREDYT INKASO S.A.: Warunkowy przydział obligacji serii M1
11:18 KREDYT INKASO S.A.: Warunkowa rejestracja obligacji serii M1 w KDPW
04/04/23 20:11  brak uprawnień Kredyt Inkaso rozpoczęło przegląd opcji strategicznych
20:03 KREDYT INKASO S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
15:36 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o oddaleniu apelacji akcjonariusza Spółki od wyroku oddalającego powództwo przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
23/03/23 14:43 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o oddaleniu apelacji byłego członka Rady Nadzorczej od wyroku oddalającego powództwo przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.