Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 06:19
kontakt
JWWINV

Komunikaty

29/11/22 08:45 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
31/10/22 12:49 JWW INVEST S.A.: Podpisanie aneksu do umowy limitu kredytu wielocelowego
06/10/22 13:41  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki JWW INVEST
04/10/22 15:46 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15:24 JWW INVEST S.A.: Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku
12:44  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki JWW INVEST
30/09/22 07:31 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/08/22 13:58 JWW INVEST S.A.: Informacja o powołaniu Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję
27/06/22 17:41  brak uprawnień JWW Invest wypłaci 0,06 zł na dywidendy za '21
17:34 JWW INVEST S.A.: Uchwała ZWZ JWW Invest S.A. W sprawie wypłaty dywidendy
17:29 JWW INVEST S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A z dnia 27.06.2022
17:26 JWW INVEST S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 27.06.2022
14/06/22 15:14 JWW INVEST S.A.: Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27.06.2022
13/06/22 11:46 JWW INVEST S.A.: Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27.06.2022
03/06/22 13:23 JWW INVEST S.A.: Errata błędu edytorskiego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok kończący się 31.12.2021.