Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 11:42
kontakt
JRCGROUP

Komunikaty

14/05/24 22:13  brak uprawnień JRC GROUP SA (4/2024) JRC Group S.A. - raport kwartalny za I kwartał 2024
12/04/24 17:08  brak uprawnień JRC GROUP SA (3/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
28/03/24 09:36 JRC GROUP S.A.: Realizacja projektu "Pylon Audio Amethyst" w ramach Kredytu Technologicznego
14/02/24 23:40  brak uprawnień JRC GROUP SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 JRC Group Spółka Akcyjna
05/02/24 10:28 JRC GROUP S.A.: JRC Group: Dynamiczny Start Projektu SMART: Pierwsza Wypłata Zaliczki i Kluczowe Kroki w Badaniach i Internacjonalizacji
22/01/24 14:06  brak uprawnień JRC GROUP SA (1/2024) Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku
21/12/23 13:55 JRC GROUP S.A.: Podpisanie z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie w ramach projektu Ścieżka SMART
15/12/23 14:24  brak uprawnień JRC GROUP SA (13/2023) Uchwała Zarządu GPW - upomnienie
14/12/23 19:50  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki JRC GROUP S.A.
11/12/23 17:10 JRC GROUP S.A.: Informacja dotycząca aktualnej struktury akcjonariatu Emitenta
17:01 JRC GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania JRC GROUP S.A.
16:54 JRC GROUP S.A.: nformacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR JRC GROUP S.A.
15/11/23 00:21  brak uprawnień JRC GROUP SA (12/2023) JRC Group S.A. - raport za III kwartał 2023 roku JRC GROUP Spółka Akcyjna
09/11/23 18:06 JRC GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania
22/10/23 15:20 JRC GROUP S.A.: Dofinansowanie EU: uzyskaniu pozytywnej oceny w ramach projektu Działanie Ścieżka SMART FENG.01.01-IP.02-001/23/2023.