Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 03:09
kontakt
IUNION

Komunikaty

29/05/23 12:41 INTERNET UNION S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:31  brak uprawnień INTERNET UNION SA (12/2023) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/05/23 12:49 INTERNET UNION S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2023 r.
12:35  brak uprawnień INTERNET UNION SA (11/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2023 r.
23/05/23 19:14  brak uprawnień Internet Union chce wypłacić 0,18 zł dywidendy na akcję
18:53 INTERNET UNION S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2022 roku
22/05/23 14:46  brak uprawnień INTERNET UNION SA (10/2023) Raport roczny za 2022 rok
18/05/23 20:54  brak uprawnień INTERNET UNION SA (9/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
16/03/23 21:27 INTERNET UNION S.A.: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach
20/02/23 14:15 INTERNET UNION S.A.: Zawarcie umów o finansowanie inwestycyjne w formie pożyczki szerokopasmowej
03/02/23 20:28 INTERNET UNION S.A.: Podsumowanie przeglądu opcji strategicznych
02/02/23 15:05  brak uprawnień INTERNET UNION SA (7/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
23/01/23 08:31  brak uprawnień INTERNET UNION SA (6/2023) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
08:25  brak uprawnień INTERNET UNION SA (5/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
10/01/23 20:40  brak uprawnień INTERNET UNION SA (4/2023) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Internet Union S.A.