Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 03:15
kontakt
IPOPEMA

Komunikaty

24/05/23 18:34  brak uprawnień Ipopema Securities wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję
18:09 IPOPEMA SECURITIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ
18:05 IPOPEMA SECURITIES S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18:01 IPOPEMA SECURITIES S.A.: Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2022
18/05/23 17:44 IPOPEMA SECURITIES S.A.: IPOPEMA SECURITIES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/04/23 21:36 IPOPEMA SECURITIES S.A.: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25/04/23 19:11 IPOPEMA SECURITIES S.A.: Transakcje osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
05/04/23 08:12  brak uprawnień Ipopema Securities podwyższa wartość godziwą akcji ML System do 92,22 zł
08:00  brak uprawnień Ipopema Securities podwyższa wartość godziwą Synektika do 56,70 zł; potencjał wzrostu 19 proc.
31/03/23 19:22 IPOPEMA SECURITIES S.A.: Suplement do raportu rocznego - ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań
00:39 IPOPEMA SECURITIES S.A.: IPOPEMA SECURITIES S.A.
00:31 IPOPEMA SECURITIES S.A.: IPOPEMA SECURITIES S.A.
02/03/23 07:52  brak uprawnień Ipopema podwyższa rekomendację SFD do "kupuj", a cenę docelową do 4,15 zł
09/01/23 19:10 IPOPEMA SECURITIES S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023
19:03 IPOPEMA SECURITIES S.A.: Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze