Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 20:42
kontakt
INVESTEKO

Komunikaty

27/06/24 14:34  brak uprawnień INVESTEKO SA (12/2024) Powołanie Członków Zarządu nowej kadencji
12:34 INVESTEKO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2024 roku.
12:05  brak uprawnień INVESTEKO SA (11/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2024 roku.
14/06/24 12:56 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu LIFE
29/05/24 14:32  brak uprawnień INVESTEKO SA (10/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r.
13:32 INVESTEKO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 roku.
13:04  brak uprawnień INVESTEKO SA (9/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy kapitałowej INVESTEKO za 2023 rok
12:56  brak uprawnień INVESTEKO SA (8/2024) Jednostkowy raport roczny za 2023 rok
23/05/24 09:09  brak uprawnień INVESTEKO SA (7/2024) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r.
21/05/24 13:42 INVESTEKO S.A.: Zawarcie porozumienia
15/05/24 22:04  brak uprawnień INVESTEKO SA (6/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku.
09/05/24 12:13  brak uprawnień INVESTEKO SA (5/2024) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2024 roku.
15/04/24 22:20  brak uprawnień INVESTEKO SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
 brak uprawnień INVESTEKO SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
13/02/24 22:23  brak uprawnień INVESTEKO SA (2/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.