Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 14:06
kontakt
INTROL

Komunikaty

31/05/23 13:44  brak uprawnień INTROL SA (1/2023) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTROL S.A. za 2022 rok.
29/05/23 18:02 INTROL S.A.: Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. na żądanie akcjonariusza - Svanser Sp. z o.o. (wraz ze zgłoszonym projektem nowej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki)
24/05/23 17:06 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/23 17:16 INTROL S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 r.
17:05 INTROL S.A.: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 r.
25/04/23 17:25 INTROL S.A.: INTROL S.A.
17:07 INTROL S.A.: INTROL S.A.
17/04/23 16:10 INTROL S.A.: Przyspieszenie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy INTROL za 2022 r. i jednostkowego raportu rocznego INTROL S.A. za 2022 r.
06/04/23 12:47 INTROL S.A.: INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o. - zawarcie zamówienia o istotnej wartości przez jednostkę zależną od Emitenta
27/03/23 15:30 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 27 marca 2023 r.
15:21 INTROL S.A.: Wypłata dywidendy
15:18  brak uprawnień Introl wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję
15:14 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 27 marca 2023 r.
17/03/23 14:39 INTROL S.A.: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.
27/02/23 14:56  brak uprawnień NWZ Introlu zdecyduje o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję