Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 01:24
kontakt
INTROL

Komunikaty

18/07/22 18:02 INTROL S.A.: IB Systems Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta
12/07/22 12:47 INTROL S.A.: Zmiany w Statucie Spółki - rejestracja zmian Statutu
04/07/22 09:30 INTROL S.A.: Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward
30/06/22 09:45 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności przez Limatherm S.A.
29/06/22 15:58 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A.
28/06/22 15:08 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z KUKE S.A.
21/06/22 16:34 INTROL S.A.: Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A.
14/06/22 14:36 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu o istotnej wartości do umowy faktoringu (bez regresu) przez INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o.
10/06/22 17:33 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A. w dniu 10 czerwca 2022 r.
17:18 INTROL S.A.: Powołanie osób nadzorujących
16:43  brak uprawnień Introl wypłaci 0,24 zł dywidendy na akcję
16:40 INTROL S.A.: Wypłata dywidendy
16:30 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 10 czerwca 2022 r.
07/06/22 15:44 INTROL S.A.: Projekt uchwały nr 6 ZWZ INTROL S.A. w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2021, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zgłoszony przez akcjonariusza - WEKA Investments Sp. z o.o.
06/06/22 13:13 INTROL S.A.: Uzupełnienie projektu uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2022 r. - sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r., raport Biegłego Rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.