Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 16:39
kontakt
INPRO

Komunikaty

26/04/24 07:36 INPRO S.A.: INPRO S.A.
07:35 INPRO S.A.: INPRO S.A.
11/04/24 15:02  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2024 roku (tabela)
05/04/24 09:25  brak uprawnień Grupa Inpro sprzedała w I kw. 212 lokali
09:19 INPRO S.A.: Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w I kwartale 2024 roku.
09:18 INPRO S.A.: Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO SA za 2023 rok
15/03/24 10:28 INPRO S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z mBank SA.
09/02/24 12:21 INPRO S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z mBank SA.
18/01/24 09:44  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2023 roku (tabela, aktl.)
17/01/24 08:54 INPRO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku spółki INPRO S.A.
15/01/24 10:20  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2023 roku (tabela)
08/01/24 12:57  brak uprawnień Grupa Inpro sprzedała w IV kw. 221 lokali
12:44 INPRO S.A.: Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w 2023 roku.
28/12/23 10:22  brak uprawnień Inpro prognozuje, że zobowiązania finansowe grupy na koniec '24 wyniosą ok. 160 mln zł
10:02 INPRO S.A.: Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych.