Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 07:29
kontakt
INCUVO

Komunikaty

18/07/24 17:42  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki INCUVO S.A.
04/06/24 13:10  brak uprawnień INCUVO SA (12/2024) Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B
03/06/24 14:31 INCUVO S.A.: Udostępnienie gry "Green Hell VR" w programie Meta Quest+
13/05/24 18:14  brak uprawnień INCUVO SA (11/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
25/04/24 20:26  brak uprawnień INCUVO SA (10/2024) Powołanie osoby nadzorującej
20:22  brak uprawnień INCUVO SA (9/2024) Rezygnacja osoby nadzorującej
23/04/24 13:56  brak uprawnień INCUVO SA (8/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Incuvo S.A. w dniu 23 kwietnia 2024 r
13:05 INCUVO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Incuvo S.A. w dniu 23 kwietnia 2024 r.
15/04/24 18:14  brak uprawnień INCUVO SA (7/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect
17:07 INCUVO S.A.: Aktualizacja modelu biznesowego i celów strategicznych
21/03/24 18:40 INCUVO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Incuvo S.A. na dzień 23 kwietnia 2024 r.
18:38 INCUVO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Incuvo S.A. na dzień 23 kwietnia 2024 r.
16:58  brak uprawnień INCUVO SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Incuvo S.A. na dzień 23 kwietnia 2024 r.
20/03/24 21:47  brak uprawnień INCUVO SA (5/2024) Jednostkowy raport roczny Incuvo S.A. za rok 2023
15/03/24 21:36  brak uprawnień PCF Group obciążył Incuvo kosztem prac nad produkcją gry "Bullestrom VR"