Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 13:48
kontakt
IMPERIO

Komunikaty

15/07/24 20:52 IMPERIO ASI S.A.: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu Spółki
10/07/24 20:42 IMPERIO ASI S.A.: Rejestracja zmian statutu Emitenta
26/06/24 15:45 IMPERIO ASI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ IMPERIO ASI S.A. w dniu 24 czerwca 2024 r.
24/06/24 16:35 IMPERIO ASI S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej IMPERIO ASI S.A.
16:26 IMPERIO ASI S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMPERIO ASI S.A w dniu 24.06.2024 r.
19/06/24 21:26 IMPERIO ASI S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi
07/06/24 11:36 IMPERIO ASI S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji spółki SatRev S.A. z siedzibą we Wrocławiu
28/05/24 12:47 IMPERIO ASI S.A.: Projekty uchwał na ZWZ w dniu 24 czerwca 2024 r. i inna dokumentacja
12:35 IMPERIO ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Imperio ASI S.A. na dzień 24 czerwca 2024 r.
27/05/24 22:01 IMPERIO ASI S.A.: Zawarcie umowy z firmą audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych Imperio ASI S.A. za 2024 i 2025 rok.
22/05/24 19:34 IMPERIO ASI S.A.: IMPERIO ASI S.A. formularz raportu kwartalnego
13/05/24 20:58 IMPERIO ASI S.A.: Nabycie aktywów o istotnej wartości w postaci akcji spółki Easycall.pl S.A
29/04/24 19:58 IMPERIO ASI S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
23/04/24 20:15 IMPERIO ASI S.A.: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Imperio ASI S.A. za 2023 r.
20:05 IMPERIO ASI S.A.: IMPERIO ASI S.A.