Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 17:01
kontakt
IDH

Komunikaty

25/05/23 14:01  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (9/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok
23/05/23 11:25  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (8/2023) Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz 2023
09/05/23 11:36 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy nabycia udziałów Rubicone Sp. z o.o.
31/03/23 19:59 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pani Nikoli Roksany Leśniak - Paduch
19:56 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pani Sylwii Agnieszki Leśniak - Paduch
21/03/23 14:28  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (6/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej IDH Development SA
12:01  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (5/2023) Uchylenie uchwały w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej do Zarządu oraz powołanie Prezesa Zarządu IDH Development SA
14/03/23 17:14  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki IDH DEVELOPMENT S.A.
27/02/23 15:33  brak uprawnień Sąd zatwierdził układ IDH Development
15:23 IDH DEVELOPMENT S.A.: Postanowienie Sądu w sprawie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym IDH Development SA
15/02/23 14:17  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (4/2023) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej IDH Development SA w restrukturyzacji
14/02/23 20:50  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (3/2023) Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
13:26  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (2/2023) Raport okresowy za IV Q 2022 roku Development SA w restrukturyzacji
11:22 IDH DEVELOPMENT S.A.: Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego Prezesa Zarządu Spółki
11/01/23 11:12  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku