Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 20:24
kontakt
HYDROTOR

Komunikaty

21/09/23 13:36 HYDROTOR: Decyzja Ministra Rozwoju i Technologii uchylająca decyzję o wsparciu Specjalnej Strefy Ekonomicznej
11/09/23 17:19 HYDROTOR: HYDROTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:17 HYDROTOR: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego 2023
07:44 HYDROTOR: HYDROTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/23 13:09  brak uprawnień Hydrotor wystąpi do MRiT z wnioskiem o uchylenie decyzji o wsparcie PSSE
12:43 HYDROTOR: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie uchylenia decyzji o wspracie w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej
12:42 HYDROTOR: Połączenie przez przejęcie spółek zależnych
12:40 HYDROTOR: Lista akconariuszy posiadających 5 % liczby głosów - zmiana wartości ogólnej liczby głosów
12:39 HYDROTOR: Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów
29/08/23 08:34 HYDROTOR: Asymilacja 63.030 akcji serii A i B
24/08/23 17:45  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR
17/08/23 14:51 HYDROTOR: Rejestracja zmian w Statucie Hydrotor SA oraz Organie Nadzoru Hydrotor SA
10/08/23 12:58 HYDROTOR: Powiadomienie na transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/08/23 12:17 HYDROTOR: Konwersja 63.030 akcji imiennych na akcję na okaziciela
26/06/23 13:45 HYDROTOR: Lista akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2023 r.