Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 00:28
kontakt
HYDRAPRE

Komunikaty

24/05/23 16:43 brak uprawnień HYDRAPRES SA (4/2023) Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok
14/02/23 16:45 brak uprawnień HYDRAPRES SA (2/2023) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku
17/01/23 09:42 brak uprawnień HYDRAPRES SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
14/11/22 15:53 brak uprawnień HYDRAPRES SA (13/2022) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
05/10/22 15:42 brak uprawnień HYDRAPRES SA (12/2022) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023.
16/08/22 15:41 brak uprawnień HYDRAPRES SA (11/2022) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku
29/07/22 12:58 brak uprawnień HYDRAPRES SA (10/2022) Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku
12:56 brak uprawnień HYDRAPRES SA (9/2022) Zmiany w Zarządzie Spółki
27/06/22 12:58 HYDRAPRES S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24/06/22 14:51 brak uprawnień HYDRAPRES SA (8/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
25/05/22 13:22 HYDRAPRES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
13:18 brak uprawnień HYDRAPRES SA (7/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
11:34 brak uprawnień HYDRAPRES SA (6/2022) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok
20/05/22 12:01 brak uprawnień HYDRAPRES SA (5/2022) Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
13/05/22 12:58 brak uprawnień HYDRAPRES SA (4/2022) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku