Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 05:15
kontakt
HORNIGOLD

Komunikaty

30/05/23 16:07 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (10/2023) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
08:21 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki HORNIGOLD REIT S.A.
29/05/23 17:52 brak uprawnień GPW: komunikar- HORNIGOLD REIT
26/05/23 19:48 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (9/2023) Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2023 roku Hornigold Reit
28/03/23 23:39 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (6/2023) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
27/03/23 18:11 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki HORNIGOLD REIT
23/03/23 11:09 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (5/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21/03/23 23:24 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (4/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
23:21 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (3/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
23:18 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 rok
28/02/23 17:14 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki HORNIGOLD REIT S.A. na rynku NewConnect
23/02/23 15:17 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania
15:03 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania
31/01/23 19:57 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
26/01/23 14:53 HORNIGOLD REIT S.A.: Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect