Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 09:37
kontakt
HMINWEST

Komunikaty

19/07/24 18:11  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki HM INWEST S.A.
26/06/24 09:00 HM INWEST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 25.06.2024 r.
08:37 HM INWEST S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 25.06.2024 r.
24/06/24 17:14  brak uprawnień GPW: Komunikat - HM INWEST
17:11  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki HM INWEST S.A.
21/06/24 09:45  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki HM INWEST S.A.
06/06/24 15:24 HM INWEST S.A.: Przydział obligacji serii H
04/06/24 16:13 HM INWEST S.A.: Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16:06 HM INWEST S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 i art. 69a ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu o ponad 2% udziału w ogólnej liczbie głosów
28/05/24 15:50 HM INWEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
23/05/24 17:07 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/24 15:29 HM INWEST S.A.: Emisja obligacji serii H
15:17 HM INWEST S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2024
08/05/24 16:06 HM INWEST S.A.: Stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
26/04/24 18:49 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A.