Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 07:05
kontakt
HERKULES

Komunikaty

16/05/24 16:26 HERKULES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
30/04/24 21:44 HERKULES S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksów do umów leasingu
29/04/24 09:39 HERKULES S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksów do umów leasingu
23/04/24 18:41 HERKULES S.A.: HERKULES S.A.
18:34 HERKULES S.A.: HERKULES S.A.
29/03/24 15:34 HERKULES S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksów do umów leasingu
31/01/24 15:56 HERKULES S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksów do umów kredytowych
17/01/24 12:02 HERKULES S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki
28/12/23 12:45 HERKULES S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
22/12/23 18:34 HERKULES S.A.: Otrzymanie przez Emitenta powiadomienia o transakcji nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
21/12/23 19:42 HERKULES S.A.: Otrzymanie przez Emitenta powiadomienia o transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
12/12/23 18:23 HERKULES S.A.: Otrzymanie przez Emitenta powiadomienia o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
21/11/23 00:26 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/23 13:29 HERKULES S.A.: Otrzymanie postanowienia w przedmiocie sprostowania orzeczenia wydanego w sprawie otwarcia postępowania układowego wobec Spółki.
09/11/23 19:50  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki HERKULES S.A. W RESTUKTURYZACJI notowanych na Głównym Rynku GPW