Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 16:37
kontakt
GPW

Komunikaty

05/02/24 16:47 GPW: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 lutego 2024 r.
16:45 GPW: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 5 lutego 2024 r.
15:07 GPW: Powołanie Pana Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
15:03 GPW: Odwołanie Pana Marka Dietla ze składu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
15:01 GPW: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
18/01/24 16:45 GPW: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 lutego 2024 r.
11/01/24 17:36 GPW: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
08/01/24 13:36 GPW: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
29/11/23 16:02 GPW: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2024-2026
09/11/23 17:14 GPW: GPW formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/10/23 16:47 GPW: Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
12/10/23 17:11 GPW: Podpisanie porozumienia w sprawie zakończenia sporu zbiorowego z organizacją związkową
14/09/23 11:57 GPW: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10/08/23 20:15 GPW: GPW formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/08/23 14:44 GPW: Odchylenie wyników finansowych GK GPW od konsensusu rynkowego w II kwartale 2023 r.