Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 14:10
kontakt
GOTFI

Komunikaty

12/05/23 18:15 brak uprawnień GO24.PL SA (3/2023) Jednostkowy Raport Okresowy za I kwartał 2023 r.
13/02/23 19:49 brak uprawnień GO24.PL SA (2/2023) Jednostkowy Raport Okresowy za IV kwartał 2022 r.
25/01/23 21:34 brak uprawnień GO24.PL SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych GO24.pl S.A. w roku obrotowym 2023
14/11/22 19:26 brak uprawnień GO24.PL SA (15/2022) Jednostkowy Raport Okresowy za III kwartał 2022 r.
12/08/22 20:14 brak uprawnień GO24.PL SA (14/2022) Jednostkowy Raport Okresowy za II kwartał 2022 r.
29/07/22 20:10 GO TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Emitenta zakończonym w dniu 29.07.2022 r. po wznowieniu obrad Zgromadzenia zwołanego na 04.07.2022r.
20:09 GO TFI S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 lipca 2022 r.
20:08 brak uprawnień GO24.PL SA (13/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 lipca 2022 r.
15/07/22 18:47 brak uprawnień GO24.PL SA (12/2022) Informacja o zawarciu umowy z Autoryzowanym Doradcą
08/07/22 18:52 brak uprawnień GO24.PL SA (11/2022) Informacja o upomnieniu emitenta oraz o nałożeniu obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
04/07/22 19:32 brak uprawnień GO24.PL SA (10/2022) Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO24.pl S.A. z dnia 04 lipca 2022 r.
19:26 brak uprawnień GO24.PL SA (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 lipca 2022 r.
19:06 GO TFI S.A.: Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO24.pl S.A. z dnia 04 lipca 2022 r.
18:50 GO TFI S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 lipca 2022 r.
20/06/22 19:52 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki GO24.PL S.A. oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą