Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 06:35
kontakt
GKSKATOW

Komunikaty

29/05/23 15:08 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
14:56 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (9/2023) Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
27/04/23 16:13 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (8/2023) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2023 r.
12/04/23 15:29 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (7/2023) Raport roczny za 2022 r.
10/03/23 14:56 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (6/2023) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki (uzupełnienie raportu nr 5/2023 o życiorys Wiceprezesa Zarządu)
28/02/23 11:31 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (5/2023) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
17/02/23 14:33 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.
11:42 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (4/2023) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AC oraz zmiany statutu Spółki
30/01/23 16:52 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja uprawiania sportu w 2023 roku".
27/01/23 15:57 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (3/2023) Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
23/01/23 16:23 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (2/2023) Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
05/01/23 13:27 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (1/2023) Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 r.
22/11/22 16:03 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.
15:34 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (14/2022) Zakończenie współpracy z Wiceprezesem Zarządu Spółki
17/11/22 15:54 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (13/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii AC spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach