Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 01:44
kontakt
GKSKATOW

Komunikaty

18/04/24 13:10 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 18 kwietnia 2024 r.
12:46  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (12/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A.
12:44  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (11/2024) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 18 kwietnia 2024 r.
15/04/24 15:56  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (10/2024) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta
12:20  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (9/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
12/04/24 12:44  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (8/2024) Raport roczny za 2023 r.
11/04/24 15:58  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (7/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
28/03/24 11:54  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (6/2024) Korekta raportu bieżącego nr 5/2024 z dnia 27.03.2024 r. - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta
27/03/24 18:30  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (5/2024) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta
22/03/24 13:00 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 4/2024 dotyczącego zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:02 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
11:20  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (4/2024) Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
05/03/24 14:57 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.
01/03/24 14:12  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (3/2024) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AD oraz zmiany statutu Spółki
06/02/24 12:55 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja uprawiania sportu w 2024 roku".