Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 05:24
kontakt
GHYDROGEN

Komunikaty

17/05/24 22:25  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (7/2024) Korekta raportu rocznego za 2023 rok
16/05/24 21:58  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (6/2024) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
15/05/24 23:09  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024
15/04/24 22:05  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (4/2024) Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
26/03/24 09:12  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia GLOBAL HYDROGEN
21/03/24 01:14  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (3/2024) Raport roczny za 2023 rok
19/03/24 11:33 GLOBAL HYDROGEN S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy
05/03/24 22:46  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (2/2024) Informacja o podpisaniu umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta
23/02/24 22:20 GLOBAL HYDROGEN S.A.: Zawarcie umowy konsorcjum naukowo-badawczego
31/01/24 22:43  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024
10/01/24 18:08  brak uprawnień GPW: sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki GLOBAL HYDROGEN S.A. na rynku NewConnect
09/01/24 21:32 GLOBAL HYDROGEN S.A.: Zawarcie umowy z Animatorem Rynku
02/01/24 15:37 GLOBAL HYDROGEN S.A.: Zakończenie realizacji projektu budowy farmy fotowoltaicznej
29/12/23 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki GLOBAL HYDROGEN S.A. na rynku NewConnect
05/12/23 15:57 GLOBAL HYDROGEN S.A.: Zawarcie umowy współpracy w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej