Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 03:40
kontakt
GETIN

Komunikaty

16/05/24 17:32 GETIN: GETIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/24 15:57  brak uprawnień Getin Holding chce sprzedać akcje Idea Bank Ukraina
15:48 GETIN: Przystąpienie do działań w celu potencjalnej sprzedaży akcji Idea Bank Ukraina
07/05/24 15:55 GETIN: Informacja o zajęciu prawa majątkowego w postaci instrumentów finansowych akcjonariuszy
02/05/24 15:32  brak uprawnień NBU żąda zbycia akcji w Idea Banku Ukraina przez Getin Holding i Leszka Czarneckiego
15:05 GETIN: Wydanie decyzji przez Nardowy Bank Ukrainy
08/04/24 13:33  brak uprawnień NBU utrzymał zakaz wykonywania prawa głosu w Idea Banku Ukraina przez Getin Holding
13:19 GETIN: Utrzymanie zakazu wykonywania prawa głosu w Idea Bank Ukraina
04/04/24 16:55  brak uprawnień Getin Holding wypłaci 51,2 mln zł dywidendy
16:52 GETIN: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 kwietnia 2024 r.
16:50 GETIN: Informacja o wypłacie dywidendy
16:48 GETIN: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 kwietnia 2024 r. oraz zgłoszone sprzeciwy
25/03/24 18:35  brak uprawnień VB Leasing zaprzecza, że syndyk Idea Banku może zmienić władze tej spółki
08/03/24 10:53  brak uprawnień Getin Holding chciałby dłużej pozostać w Ukrainie
07/03/24 20:16 GETIN: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał