Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.22, godz. 09:01
kontakt
GETBACK

Komunikaty

29/04/22 23:09 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A.
22:34 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A.
22/04/22 02:21 CAPITEA S.A.: Odzyski za I kwartał 2022
14/04/22 18:58 CAPITEA S.A.: Realizacja płatności czwartej raty układowej
28/03/22 22:08 CAPITEA S.A.: Realizacja przyspieszonej płatności całości 5. raty układowej oraz części 6. raty układowej
03/03/22 22:20 CAPITEA S.A.: Przyspieszona wypłaty całości 5. oraz części 6. raty układowej
22:03 CAPITEA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - otrzymanie postanowienia Prokuratury Regionalnej w Warszawie w przedmiocie zwrotu dowodów rzeczowych w postaci środków pieniężnych pochodzących z ugody zawartej z Lartiq TFI S.A.
28/01/22 22:36 CAPITEA S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2021 oraz 2022
22:31 CAPITEA S.A.: Harmonogram przekazywania zaległych kwartalnych raportów okresowych
21/01/22 19:09 CAPITEA S.A.: Powołanie Pana Adama Rucińskiego w skład Rady Nadzorczej Capitea S.A.
18:57 CAPITEA S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. z dnia 21 stycznia 2022
18:50 CAPITEA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capitea S.A., które odbyło się w dniu 21 stycznia 2022 roku
14/01/22 13:14 CAPITEA S.A.: Odzyski za IV kwartał 2021 r.
24/12/21 13:15 CAPITEA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. na dzień 21 stycznia 2022 r. na godzinę 12:00 oraz projekty uchwał
17/12/21 18:34 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego