Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 21:05
kontakt
GEOTRANS

Komunikaty

02/06/23 14:41 GEOTRANS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał
14:30  brak uprawnień GEOTRANS SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał
18/05/23 12:03 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
10/05/23 15:34 GEOTRANS S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej
15:19  brak uprawnień GEOTRANS SA (4/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
08:08  brak uprawnień GEOTRANS SA (3/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
27/04/23 21:35 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
22/03/23 17:47 GEOTRANS S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
17/03/23 08:03  brak uprawnień GEOTRANS SA (2/2023) Raport roczny za 2022 rok obrotowy
09/03/23 14:58 GEOTRANS S.A.: Nałożenie na spółkę administracyjnej kary pieniężnej
07/02/23 15:46 GEOTRANS S.A.: Nabycie udziałów w spółce Recycling Hub sp. z o.o. oraz Eco-Waste Hub sp. z o.o.
30/01/23 14:03 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego
27/01/23 14:15  brak uprawnień GEOTRANS SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
18/01/23 13:28 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania
10/01/23 15:34 GEOTRANS S.A.: Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej oraz zmiany profilu jej działalności