Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 16:52
kontakt
GENXONE

Komunikaty

11/08/23 17:16  brak uprawnień GENXONE SA (11/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
04/08/23 16:04  brak uprawnień GENXONE SA (10/2023) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki
20/07/23 15:09 GENXONE S.A.: Zawarcie istotnej umowy
19/06/23 15:32 GENXONE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2023 roku
15:27  brak uprawnień GENXONE SA (9/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2023 r.
13/06/23 13:15  brak uprawnień GENXONE SA (8/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii E emitowanych w celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółki
22/05/23 15:38 GENXONE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 19 czerwca 2023 roku
15:28  brak uprawnień GENXONE SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 19 czerwca 2023 roku
19/05/23 16:09  brak uprawnień GENXONE SA (6/2023) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółki
12/05/23 17:10  brak uprawnień GENXONE SA (5/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 roku
09/05/23 15:58 GENXONE S.A.: Podpisanie umowy warunkowej o istotnym znaczeniu
05/05/23 16:55 GENXONE S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
26/04/23 17:04 GENXONE S.A.: Aktualizacja informacji na temat prac badawczych w ramach projektu NANOBIOME
25/04/23 14:46  brak uprawnień GENXONE SA (4/2023) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 r. (EBI nr 2/2023)
21/04/23 13:13  brak uprawnień GENXONE SA (3/2023) Raport roczny za rok 2022