Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.19, godz. 16:42
kontakt
GAMIVO

Komunikaty

14/06/24 17:12 GAMIVO S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
15:07 GAMIVO S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze GAMIVO S.A.
14:15  brak uprawnień Złożono oferty na sprzedaż 1.726.927 akcji Gamivo
13:58 GAMIVO S.A.: Rozliczenie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Gamivo S.A.
28/05/24 17:08 GAMIVO S.A.: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji
27/05/24 13:07  brak uprawnień Gamivo uchwaliło program buybacku; łącznie chce przeznaczyć na niego do 9,3 mln zł
12:54 GAMIVO S.A.: Uchwalenie Programu Skupu Akcji Własnych
22/05/24 13:38  brak uprawnień GAMIVO SA (13/2024) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2024 r.
21/05/24 18:13 GAMIVO S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 21 maja 2024 r.
17:59  brak uprawnień GAMIVO SA (12/2024) Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 21.05.2024 r.
15/05/24 08:09  brak uprawnień GAMIVO SA (11/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
25/04/24 09:46  brak uprawnień GAMIVO SA (10/2024) Wprowadzenie zmian do porządku obrad na wniosek Akcjonariusza
09:34 GAMIVO S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad na wniosek Akcjonariusza
24/04/24 09:30  brak uprawnień GAMIVO SA (9/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.05.2024 r.
09:22 GAMIVO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.05.2024 r.