Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 21:04
kontakt
FOTOVOLT

Komunikaty

15/04/24 14:06  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
20/03/24 12:43  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (3/2024) Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Foto Volt Eko Energia S.A. za 2023 r.
12:39  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (2/2024) Jednostkowy raport roczny Foto Volt Eko Energia S.A. za 2023 r.
28/02/24 11:04 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Istotna umowa
19/01/24 13:28 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Wybór oferty Emitenta
15/01/24 11:19  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (1/2024) Terminy przekazywania skonsolidowanych i jednostkowych raportów okresowych w 2024 r.
21/12/23 19:42 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Umowa kredytu obrotowego
19:18 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Istotna umowa
19:09 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Zakończenie kontraktu
18/12/23 13:49 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Rozwiązanie istotnej umowy
13/11/23 13:08 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Przedłużenie umowy kredytu obrotowego
13:00 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Istotna umowa
09/11/23 21:43  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (10/2023) Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za III kwartał 2023 r.
31/10/23 13:25 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Wybór oferty Emitenta
16/10/23 11:13 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Istotna umowa