Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 04:55
kontakt
FORTE

Komunikaty

08/09/23 09:11 FORTE: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
06/09/23 14:05 FORTE: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 6 września 2023 r.
12:02 FORTE: powołanie osoby nadzorujacej Emitenta
22/08/23 17:08 FORTE: FORTE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/08/23 15:34 FORTE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnejna dzień 6 września 2023 roku
26/07/23 17:52  brak uprawnień Forte w I kw. roku 2023/24 miało 16 mln zł EBITDA, poniżej oczekiwań
17:20 FORTE: informacja poufna - wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2023 i kończącego się 31 marca 2024 roku.
20/07/23 10:18  brak uprawnień Noble Securities podwyższyło rekomendację Forte do "akumuluj", a cenę docelową do 31 zł
28/06/23 21:59 FORTE: FORTE
21:40 FORTE: FORTE
16/05/23 14:33 FORTE: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
02/05/23 08:47  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową dla Forte do 22,5 zł
28/04/23 13:59 FORTE: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023_2024 tj okresie od 1 kwietnia 2023 r do 31 marca 2024 roku.
27/04/23 14:42  brak uprawnień Maciej Formanowicz złożył rezygnację z funkcji prezesa Forte, zastąpi go Maria Florczuk
14:30 FORTE: powołanie Prezesa Zarządu Emitenta