Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 15:48
kontakt
FORENTER

Komunikaty

02/06/23 14:22 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment S.A. wraz z projektami uchwał
14:13  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment S.A. wraz z projektami uchwał
01/06/23 08:33 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Ustalenie daty premiery gry FRONT MISSION 1st: Remake na kolejnych platformach.
29/05/23 08:39 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Zapowiedź nowej gry na platformie Steam
26/05/23 16:57 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Zmiana daty premiery gry FRONT MISSION 2: Remake na konsolę Nintendo Switch
18/05/23 09:02  brak uprawnień WIG 20 na otwarciu wyniósł 1942,87 pkt (+0,51%)
27/04/23 09:56  brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową Forever Entertainment do 6,8 zł, podtrzymał "kupuj"
21/03/23 19:34  brak uprawnień Forever Entertainment chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku '22
19:26 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2022 rok obrotowy
19:22  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (3/2023) Raport roczny za 2022 rok obrotowy.
20/03/23 23:15 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Aktualizacja planu premier gier
08:42 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Szacunkowe wybrane wyniki finansowe za 2022 rok obrotowy oraz IV kwartał 2022 r. oraz zmiana sposobu ewidencjonowania w księgach rachunkowych pozycji "Rezerwy" i "koszty prac B+R".
10/03/23 13:16 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki TA Publishing Société Anonyme Conseil d'Administration i zmiana jej formy prawnej.
08/03/23 08:40 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Rozszerzenie istotnej umowy na globalne wydanie pudełkowych wersji FRONT MISSION 1st: Remake
07/03/23 11:56 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Ustalenie daty premiery gry FRONT MISSION 2: Remake na konsolę Nintendo Switch