Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 02:31
kontakt
FOOTHILLS

Komunikaty

11/04/24 10:44  brak uprawnień FOOTHILLS SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
11/03/24 20:48  brak uprawnień FOOTHILLS SA (4/2024) Raport roczny za rok 2023
08/03/24 15:27  brak uprawnień FOOTHILLS SA (3/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
25/01/24 15:25  brak uprawnień FOOTHILLS SA (2/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
22/01/24 10:52  brak uprawnień FOOTHILLS SA (1/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
22/12/23 20:16 FOOTHILLS SA: Rozwiązanie Term Sheet z LaserTec S.A.
10/11/23 06:22  brak uprawnień FOOTHILLS SA (9/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
10/08/23 18:14  brak uprawnień FOOTHILLS SA (8/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
28/06/23 20:09 FOOTHILLS SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
20:03  brak uprawnień FOOTHILLS SA (7/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
01/06/23 09:56  brak uprawnień FOOTHILLS SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 roku
09:53 FOOTHILLS SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 roku
24/05/23 13:56 FOOTHILLS SA: Podpisanie aneksu do Term Sheet z LaserTec S.A.
11/05/23 11:04  brak uprawnień FOOTHILLS SA (5/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r
31/03/23 16:06 FOOTHILLS SA: Podpisanie aneksu do Term Sheet z LaserTec S.A.