Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 15:54
kontakt
FEERUM

Komunikaty

29/05/23 17:16 FEERUM S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 7/2023 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
26/05/23 12:10 FEERUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.
24/05/23 08:12 FEERUM S.A.: Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
22/05/23 12:07 FEERUM S.A.: Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2022
19/05/23 19:47 FEERUM S.A.: Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego
19:36 FEERUM S.A.: Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
15:25 FEERUM S.A.: Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
28/04/23 17:34 FEERUM S.A.: FEERUM S.A.
17:32 FEERUM S.A.: FEERUM S.A.
12/01/23 14:08 FEERUM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
22/12/22 10:13 FEERUM S.A.: Informacja o zawarciu umów na wykonanie obiektów magazynowo-suszarniczych
29/11/22 20:04  brak uprawnień Portfel zamówień Feerum w branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego wynosi 31,9 mln zł
19:03 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
13:01 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A.
30/09/22 18:49  brak uprawnień Portfel zamówień Feerum w branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego wynosi 47,3 mln zł