Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.02, godz. 05:27
kontakt
FASING

Komunikaty

16/03/23 11:12 FASING: Transakcje z firmą Węglokoks S.A.
01/03/23 12:15 FASING: Rejestracja przeniesienia udziałów spółki Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co. Ltd.
20/02/23 13:57 FASING: Transakcje z podmiotem dominującym.
09/02/23 12:56 FASING: Umowy ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd.
06/02/23 13:54  brak uprawnień Fasing podpisał umowę z JSW o wartości 18,7 mln zł brutto
13:39 FASING: Umowa z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
03/02/23 12:34  brak uprawnień FASING SA (1/2023) Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/01/23 11:11 FASING: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
24/01/23 13:36 FASING: Umowa transferu udziałów spółki Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co. Ltd.
20/01/23 13:16 FASING: Transakcje z firmą Węglokoks S.A.
22/12/22 13:27 FASING: Transakcje z firmą Gunnebo Industrier AB.
16/12/22 14:00 FASING: Umowa faktoringu
13/12/22 14:28 FASING: Aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego
24/11/22 06:35 FASING: FASING formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/22 14:10 FASING: Transakcje z podmiotem zależnym.