Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 04:44
kontakt
EUROTEL

Komunikaty

25/09/23 17:22 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/23 17:25 EUROTEL S.A.: Aneks do Umowy o Multilinię - przedłużenie finansowania
03/07/23 14:07 EUROTEL S.A.: Zmiana stanu posiadania - sprzedaż akcji.
29/06/23 18:40 EUROTEL S.A.: Podpisanie aneksu do umowy poręczenia ze Spółką INGRAM MICRO Sp. z o.o.
30/05/23 15:19 EUROTEL S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
23/05/23 15:43 EUROTEL S.A.: Otrzymanie dywidendy od spółki Viamind sp. z o.o.
22/05/23 17:57 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/04/23 16:54 EUROTEL S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2023 dotyczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
15:33 EUROTEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2023 roku.
15:27 EUROTEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 26 kwietnia 2023 roku.
26/04/23 17:46 EUROTEL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. na kolejną kadencję
15:53  brak uprawnień Eurotel wypłaci 10,95 zł dywidendy na akcję
15:49 EUROTEL S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2022.
24/04/23 17:46 EUROTEL S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki
05/04/23 18:15 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego