Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 16:30
kontakt
EUROTEL

Komunikaty

22/04/24 18:38 EUROTEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał
16/04/24 18:59  brak uprawnień Eurotel chce wypłacić 4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 rok
18:39 EUROTEL S.A.: Rekomendacja Zarządu Eurotel S.A. dotycząca podziału zysku netto za 2023 rok i wypłaty dywidendy.
18:35 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A.
18:34 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A.
04/04/24 17:14  brak uprawnień EUROTEL SA (1/2024) Eurotel Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/03/24 16:47 EUROTEL S.A.: Udzielenie pożyczki przez Emitenta
29/01/24 15:08 EUROTEL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
29/12/23 18:27 EUROTEL S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej - Korekta
16:10 EUROTEL S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
15:57 EUROTEL S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
05/12/23 16:57 EUROTEL S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
22/11/23 16:35 EUROTEL S.A.: Nabycie nieruchomości biurowej przez Emitenta.
20/11/23 18:55 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/23 17:04  brak uprawnień EUROTEL SA (3/2023) Eurotel Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk