Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 23:45
kontakt
EUROTEL

Komunikaty

23/05/23 15:43 EUROTEL S.A.: Otrzymanie dywidendy od spółki Viamind sp. z o.o.
22/05/23 17:57 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/04/23 16:54 EUROTEL S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2023 dotyczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
15:33 EUROTEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2023 roku.
15:27 EUROTEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 26 kwietnia 2023 roku.
26/04/23 17:46 EUROTEL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. na kolejną kadencję
15:53  brak uprawnień Eurotel wypłaci 10,95 zł dywidendy na akcję
15:49 EUROTEL S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2022.
24/04/23 17:46 EUROTEL S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki
05/04/23 18:15 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:11 EUROTEL S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku
03/04/23 17:29  brak uprawnień EUROTEL SA (2/2023) Eurotel Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
31/03/23 19:57  brak uprawnień Eurotel planuje wypłacić 10,95 zł dywidendy na akcję
19:45 EUROTEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał.
19:44 EUROTEL S.A.: Rekomendacja Zarządu Eurotel S.A. dotycząca podziału zysku netto za 2022 rok i wypłaty dywidendy.