Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 03:16
kontakt
EUROTAX

Komunikaty

14/05/24 15:58  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (5/2024) Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2024
10/05/24 13:57 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
12:10  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (4/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
19/04/24 15:50  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
09/04/24 14:04 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
22/03/24 10:13 EURO-TAX S.A.: Korekta raportu 4/2024
10:03 EURO-TAX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
08/03/24 14:01 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
14/02/24 14:15  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (2/2024) Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2023
07/02/24 12:09 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
02/02/24 12:11  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (1/2024) Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku
08/01/24 11:07 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
22/12/23 11:02 EURO-TAX S.A.: Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
12/12/23 16:10 EURO-TAX S.A.: Wyniki kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w spółkach zależnej emitenta
06/12/23 13:32 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.