Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 03:24
kontakt
EUROTAX

Komunikaty

26/05/23 12:51 EURO-TAX S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie tymczasowego zamrożenia rachunków bankowych w spółkach zależnych Emitenta
18/05/23 12:45 EURO-TAX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
11/05/23 12:43  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (5/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
09:18  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (4/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
09/05/23 10:26 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
07/04/23 10:59 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
08/03/23 13:12 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
02/03/23 14:37 EURO-TAX S.A.: Zmiany w zarządzie Emitenta
14:33  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (3/2023) Zmiany w zarządzie Emitenta
22/02/23 11:45 EURO-TAX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
14/02/23 14:05  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (2/2023) Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2022
08/02/23 14:23 EURO-TAX S.A.: iczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
30/01/23 12:59  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (1/2023) Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku
18/01/23 15:49 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
08/12/22 11:47 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.