Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 14:15
kontakt
EUROSNAC

Komunikaty

14/02/23 17:09  brak uprawnień EUROSNACK SA (2/2023) Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 roku spółki Eurosnack SA
11/01/23 12:56  brak uprawnień EUROSNACK SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
27/12/22 15:17  brak uprawnień EUROSNACK SA (14/2022) Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023
16/12/22 10:57 EUROSNACK S.A.: Rejestracja akcji serii N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
15/12/22 15:46 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12/12/22 14:32 EUROSNACK S.A.: Korekta Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14:23 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
08/12/22 11:45 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
05/12/22 12:08 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/11/22 14:45  brak uprawnień EUROSNACK SA (13/2022) Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 roku spółki Eurosnack SA
30/09/22 14:52 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Marcin Kłopociński
28/09/22 15:00 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA
13:27  brak uprawnień EUROSNACK SA (12/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
16/08/22 17:02  brak uprawnień EUROSNACK SA (11/2022) Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 roku spółki Eurosnack SA
28/06/22 17:00 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze