Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 20:34
kontakt
ENERGOAP

Komunikaty

25/03/24 12:46 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
24/01/24 14:26 ENAP: Powołanie i ukonstytuowanie się Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki
14:18 ENAP: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki
17/01/24 08:53 ENAP: Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
08:43 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
15/01/24 10:45 ENAP: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku wraz z informacją o okresach zamkniętych
29/12/23 10:35 ENAP: Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
10:01 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
27/12/23 11:39 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
29/11/23 06:27 ENAP: ENAP formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
09/11/23 12:33  brak uprawnień Energoaparatura wypłaci 0,1 zł zaliczki na akcję na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023
12:17 ENAP: Zaliczka na dywidendę za 2023 rok
11:58 ENAP: Powołanie osób nadzorujących.
08/11/23 15:15 ENAP: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 listopada 2023 roku.
14:56 ENAP: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 listopada 2023 roku.