Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 15:26
kontakt
ENERGA

Komunikaty

30/01/23 07:01  brak uprawnień Transfer aktywów do NABE nie oznacza, że energetyka będzie mogła mocno zwiększyć zadłużenie - Fitch (wywiad)
19/01/23 13:09 ENERGA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
12/01/23 16:19  brak uprawnień Interwencje na rynku OZE pozwalają zachować rentowność obszaru działalności - spółki Skarbu Państwa
23/12/22 07:00  brak uprawnień Rynek czeka na wycenę aktywów węglowych - Trigon DM (opinia)
21/12/22 18:03 ENERGA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energa SA
15:05 ENERGA S.A.: Potwierdzenie ratingu Energa SA przez agencję Fitch Ratings
13:19  brak uprawnień Fitch potwierdził długoterminowy rating IDR Energi na poziomie "BBB+", perspektywa stabilna
20/12/22 13:41  brak uprawnień Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na rok dostaw 2027 (dokumentacja)
11:20 ENERGA S.A.: Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2027 opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
19/12/22 19:36  brak uprawnień Skonsolidowana EBITDA Energii w '22 może być obniżona o ok. 930 mln zł z powodu utworzenia rezerwy
19:15 ENERGA S.A.: Informacja o wstępnych skutkach finansowych nadzwyczajnych regulacji rynku energii oraz zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy dla grupy taryfowej G
17/12/22 13:16  brak uprawnień Podwyżki opłat dystrybucyjnych na 2023 to efekt rosnących kosztów i inwestycji - PKEE
11:32  brak uprawnień Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii sprzedawcom z urzędu i spółkom dystrybucyjnym (opis)
11:07  brak uprawnień Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii pięciu tzw. sprzedawcom z urzędu oraz pięciu największym spółkom dystrybucyjnym
15/12/22 13:41  brak uprawnień Grupa Orlen zakontraktowała na aukcji rynku mocy 28 jednostek o mocy 1.137 MW na rok dostaw 2027 (opis)